Usługi

Mazovia EDIH świadczy usługi na rzecz polskich przedsiębiorstw, których celem jest pomoc w ich cyfrowej transformacji i tym samym wspieranie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Do zakresu oferowanych usług należą tworzenie planów transformacji cyfrowej, dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowanie rozwiązań i eksperymentowanie z najnowszymi technologiami. Platforma łączy podmioty zainteresowane cyfrową transformacją z dostawcami innowacyjnych rozwiązań. Mazovia EDIH jest finansowane przez Unię Europejską, a korzystanie z usług jest bezpłatne i traktowane jest jako pomoc publiczna. Podmioty zarówno z Mazowsza, jak i z całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich. 

Możesz stać się członkiem społeczności Mazovia EDIH i beneficjentem naszej pomocy w czterech krokach: 

01

Poznaj zasady Mazovia EDIH

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do pomocy oraz czy interesuje Cię zakres usług oferowanych przez Mazovia EDIH 

02

Wypełnij formularz rejestracyjny

W formularzu podaj dane swojej firmy oraz wskaż obszary w ramach cyfrowej transformacji, którymi jesteś zainteresowany

03

Otwórz e-mail powitalny

W przesłanym przez nas e-mailu znajdziesz potwierdzenie rejestracji w Mazovia EDIH  

04

Witamy w Mazovia EDIH

Stałeś się członkiem społeczności Mazovia EDIH. Skontaktujemy się Tobą osobiście i zaproponujemy konkretne działania

Poznaj zakres usług eksperckich, jakie partnerzy Mazovia EDIH mogą świadczyć na korzyść Twojej firmy:

Budowanie ekosystemu innowacji

Usługi Test-Before-Invest

Rozwój kompetencji

Wsparcie biznesu

Strona w budowie

Usługi oferowane przez Mazovia EDIH dostępne będą od stycznia 2024 roku. 

Pytania i odpowiedzi

Community Platform Mazovia EDIH jest częścią działań projektu Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza. Jest jednym z jedenastu EDIH w Polsce. Ma stanowić narzędzie do wspierania transformacji cyfrowych polskiej gospodarki.

Efektem projektu będzie usprawnienie procesu prototypowania i wdrażania nowych produktów wytwarzanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Usługi umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowanie rozwiązań i eksperymentowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii, mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Ponadto zapewniają dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowują i ułatwiają dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczą pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości.

Platforma jest pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (start-upy, dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia).

Mazovia EDIH został utworzony przez konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Projekt Mazovia EDIH, prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Infrastruktura internetowa Community Platform Mazovia EDIH jest obsługiwana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., partnera projektu.

Spójrz na pełną listę partnerów Mazovia EDIH

Usługi umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowanie rozwiązań i eksperymentowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii, mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Ponadto zapewnia dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowuje i ułatwia dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczy pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości.

Community Platform Mazovia EDIH jest finansowane przez Unię Europejską. Korzystanie z oferowanych usług i przekazywanej zawartości jest całkowicie bezpłatne.

Projekt rozpoczyna się w 2023 roku i będzie trwał do końca 2025 roku.

Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego, jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich. 

Łączna wartość projektu to blisko 2,6 mln. EUR, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich to blisko 1,6 mln EUR czyli 2/3 wartości.

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.