Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez witrynę internetową mazovia-edih.pl zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO”).

Niniejszy dokument polityki prywatności reguluje zagadnienia:

Administrator i Współadministratorzy danych

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej „Administrator Wykonawczy„) jest:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Łukasiewicz – IMIF, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Łukasiewicz – ITR, ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Łukasiewicz – ITeE, ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 Radom
 • Politechnika Warszawska, PW, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
 • Uniwersytet Warszawski, UW,  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
 • IDEAS NCBR Sp. z o.o. ul. Chmielna 69; 00-801 Warszawa
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 • FoundingBox Accelerator Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym, jak i ze Współadministratorami, ale to Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji praw do Inspektora Ochrony Danych:

 • pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych”,
 • emailem na adres: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl

  Cele przetwarzania danych

  Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

   • świadczenia usług dostępnych na naszej witrynie internetowej (w tym: do oferowania usług, współpracy handlowej i wymiany kontaktów w ramach działań na rzecz Mazovia EDIH),
   • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i żądania,
   • personalizacji treści i dostosowywania witryny do Twoich preferencji,
   • realizacji szkoleń i wydarzeń,
   • prowadzenia analiz statystycznych i badawczych w celu doskonalenia naszych usług,
   • zapewnienia bezpieczeństwa witryny i zwalczania nadużyć.

   Podstawy prawne przetwarzania danych

   Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie jednej z poniższych podstaw prawnych:

    • Twoja zgoda wyrażona dobrowolnie,
    • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
    • spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
    • nasz uzasadniony interes, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej, doskonalenie usług lub zapewnienie bezpieczeństwa witryny.

    Odbiorcy danych

    Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie, takim jak dostawcy usług technicznych, partnerzy biznesowi lub organy regulacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy danych stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa i przetwarzają dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

    Przekazywanie danych do państw trzecich

    W niektórych przypadkach, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez podmioty trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które mogą mieć niższy poziom ochrony danych osobowych. W takich sytuacjach podejmiemy odpowiednie środki, takie jak umowy oparte na standardowych klauzulach umownych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

    Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na trwającą współpracę (a także przez czas po zakończeniu współpracy, w którym mogą ujawnić się roszczenia), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

    Twoje prawa

    Przysługują Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na wstępie. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

    Zmiany w Polityce Prywatności

    Możemy dokonywać okresowych zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacje będą opublikowane na naszej witrynie internetowej wraz z datą wprowadzenia zmian. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej sekcji, aby być na bieżąco z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami poprzez podane wyżej dane kontaktowe.

    Stosowanie cookies (ciasteczek)

    Witryna mazovia-edih.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do ułatwienia korzystania z serwisu oraz do prowadzenia statystyk odwiedzin strony.

    Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.piap.pl.

    Jak dokonać zmian w obsłudze cookies?

    W swojej przeglądarce internetowej, możesz zmienić obsługę plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania. Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak musisz liczyć się z tym, że zablokujesz niektóre funkcje, z których do tej pory korzystasz, np. logowanie się na konto pocztowe.

    Poniżej znajdziesz odnośniki do informacji, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

     Stosowanie mechanizmu Google reCaptcha

     Nasza witryna internetowa korzysta z mechanizmu Google reCaptcha w celu ochrony przed niepożądanym ruchem, spamem i automatycznymi atakami. W tym dziale Polityki Prywatności chcemy dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób reCaptcha działa, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób są one wykorzystywane.

       

       1. Jak działa Google reCaptcha?

      Google reCaptcha jest rozwiązaniem firmy Google, które służy do odróżniania ludzi od automatycznych robotów na stronach internetowych. Głównym celem tego narzędzia jest zabezpieczenie naszej witryny przed szkodliwym ruchem, takim jak spam, ataki DDoS czy próby nieuprawnionego dostępu.

      ReCaptcha wykorzystuje różne metody, takie jak analiza wzorców zachowań użytkowników, analiza interakcji z witryną oraz analiza kliknięć, aby ocenić, czy osoba korzystająca z witryny jest człowiekiem czy botem. W niektórych przypadkach może być wymagane wykonanie dodatkowych działań, takich jak rozwiązanie zagadki wizualnej lub wpisanie kodu.

        

        1. Jakie informacje są zbierane?

       Podczas korzystania z mechanizmu Google reCaptcha, następuje wymiana pewnych danych pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerami Google. Informacje te mogą obejmować m.in. adres IP, dane dotyczące przeglądarki, dane dotyczące systemu operacyjnego oraz interakcje użytkownika z witryną. Google może również korzystać z plików cookie w celu zbierania i analizowania danych.

         

         1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

        Głównym celem przetwarzania danych za pomocą mechanizmu Google reCaptcha jest zabezpieczenie naszej witryny i zapewnienie bezpiecznego środowiska dla użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w ochronie naszej witryny przed szkodliwym ruchem oraz spełnienie naszych obowiązków prawnych.

          

          1. Udostępnianie danych osobom trzecim

         Informacje zebrane za pomocą mechanizmu reCaptcha mogą być przekazywane przez Google stronom trzecim, jeśli istnieje taka konieczność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny.

           

           1. Ochrona danych osobowych

          Zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wszelkie informacje gromadzone podczas korzystania z reCaptcha są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

            

            1. Twoje prawa

           Przysługują Ci pewne prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

           Mamy nadzieję, że niniejsza sekcja Polityki Prywatności dostarcza jasnych informacji na temat stosowania mechanizmu Google reCaptcha na naszej witrynie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami.