O nas

Mazovia EDIH

Mazovia EDIH jest inicjatywą mającą na celu wspieranie wdrażania technologii cyfrowych i poprawy interoperacyjności województwa mazowieckiego. Projekt ten skupia się na łączeniu kluczowych technologii (KET), zaawansowanych technologii cyfrowych (ADT) oraz usług, aby przyspieszyć cyfrową transformację sektora przemysłowego MŚP, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Projekt jest finansowany z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w ramach umowy grantowej nr 101083509. Wartość projektu: 2,566,505.99 EUR. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 283 253.00 EUR

Czym się zajmujemy

Projekt European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) ma za zadanie wspierać wdrażanie i maksymalne wykorzystanie potencjału cyfrowego oraz interoperacyjności województwa mazowieckiego. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe technologie wspomagające takie jak: zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne oraz fotonika, łączone są z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, na przykład sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym. Poprzez te połączenia Mazovia EDIH przyczynia się do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji sektora przemysłowego na poziomie regionalnym i krajowym.

Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

Nasze specjalizacje: 

  • sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji, 
  • cyberbezpieczeństwo, 
  • obliczenia wysokiej wydajności, 
  • mikro-, nano- i optoelektronika, 
  • fotonika, 
  • robotyka

Więcej o usługach świadczonych przez Mazovia EDIH możesz przeczytać tutaj.

Nasi partnerzy

Mazovia EDIH wykorzystuje ekspercką wiedzę i doświadczenie swoich partnerów – firm i organizacji, będących liderami w dziedzinach składających się na ogół kompetencji niezbędnych do wdrożenia programu cyfrowej transformacji.

Poznajmy się

Projekty są szansą dla ludzi, aby połączyć się i współpracować. Dzięki nim jest okazja do dzielenia się wiedzą, pomysłami i wsparciem. Taka współpraca często prowadzi do nieoczekiwanych wyników i odkryć, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę. Owszem, instytucje odgrywają ważną rolę w naszym społeczeństwie. Mogą zapewnić środki finansowe, strukturę organizacyjną i ramy, które umożliwiają realizację projektu. Ale to ludzie są prawdziwą siłą napędową,  to oni przynoszą ze sobą różnorodność perspektyw, doświadczenia i umiejętności – dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu z Nami!

Krzysztof Lipiec (Łukasiewicz - PIAP)

kierownik projektu Mazovia EDIH

W instytucie Łukasiewicz – PIAP pełnię funkcję Dyrektora Departamentu Komercjalizacji. Jestem inicjatorem i liderem europejskich projektów wspierających rozwój firm w oparciu o innowacje technologiczne, zwłaszcza w obszarze systemów cyberfizycznych. Reprezentuję wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT-Manufacturing w Polsce. Na zlecenie Komisji Europejskiej uczestniczyłem w opracowaniu i odpowiadałem za wdrożenie w Polsce metody ADMA służącej do strategicznego planowania rozwoju firm produkcyjnych. Nadzoruję prace Branżowego Punktu Kontaktowego Horyzontu Europa dla przemysłu 4.0.