SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

Zastosowanie AI w ochronie dóbr i interesów

4 czerwca 2024, godz. 14:00
online
2h

Opis szkolenia i jego cel:

Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na interaktywne darmowe szkolenie. Zainspiruj się do wdrażania AI w swojej firmie!

Celem naszego szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowanie najnowszych technologii informatycznych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji, w ochronie różnego rodzaju dóbr, usług i interesów różnych podmiotów;
 • wprowadzenie kluczowych zagadnień teoretycznych opasujących metody optymalizacji i teorii gier;
 • prezentacja case-studies z różnych zakątków świata, jako praktycznych przykładów realnego użycia technologii.

Program szkolenia

 1. Założenia teoretyczne dotyczące zastosowania teorii gier i algorytmów optymalizacyjnych.
 2. Bezpieczeństwo na lotnisku – wyzwania związane z ochroną obiektu.
 3. Przykłady wykorzystania technologii AI przez konkretne instytucje na świecie:
  • Lotnisko LAX Los Angeles
  • Air Marshals
  • Port w Bostonie
  • Nowy York
  • Ochrona kolei
  • Ochrona parków narodowych

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie to solidna porcja wiedzy podana w bardzo przystępnej formie. Ponadto, inspirujące przykłady wykorzystania nowych technologii, w tym doskonale znanej teorii gier i algorytmów sztucznej inteligencji. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak technologia może działać w praktyce i na czym dokładnie polega.

Krótka informacja o prowadzącym:

Dr Tomasz P. Michalak – lider samodzielnego zespołu badawczego w IDEAS NCBR sp. z o.o. oraz wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie kariery naukowej prowadził badania na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Oksfordzkiego, w Szkole Inżynierii i Informatyki Uniwersytetu w Southampton, na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Liverpoolu oraz Wydziale Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu w Antwerpii, na którym otrzymał tytuł doktora ekonomii.
  Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.
  Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  - oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  - umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
  W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27".