SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

Zagadnienia transformacji cyfrowej według Mazovia EDIH

24 kwietnia 2024, godz. 10:00
online
2h

Mazovia EDIH serdecznie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na otwarte webinarium inaugurujące cykl bezpłatnych szkoleń. Spotkania te mają na celu nie tylko otwarcie dostępu do świata nowoczesnych technologii, niezbędnych dla rozwoju MŚP, ale także zwiększenie świadomości słuchaczy na temat najnowocześniejszych rozwiązań KET-ADT/ADT i związanych z nimi korzyści.

Co będziemy omawiać podczas tego szkolenia?

 • Wyzwania transformacji cyfrowej i zielonej, przed jakimi stoją MŚP.
 • Poziom ucyfrowienia polskich MŚP w skali europejskiej i obszary do nadrobienia.
 • Różnice między Kluczowymi Technologiami Wspierającymi (KET) a Zaawansowanymi Technologiami Cyfrowymi (ADT).
 • Test-before-invest: jak ta usługa może wspierać rozwój Twojej firmy.
 • Doradztwo biznesowe: co brakuje na rynku wsparcia biznesowego i finansowego dla MŚP.
 • Jak skorzystać z usług Mazovia EDIH oraz wprowadzenie do nadchodzących szkoleń.

Agenda:

 • Prezentacja na temat wyzwań i aktualnego stanu cyfryzacji – Krzysztof Lipiec, Instytut Łukasiewicz – PIAP
 • Omówienie najnowszych innowacji i kierunków w rozwoju zaawansowanych technologii cyfrowych – ADT Jacek Staszewski, IDEAS NCBR
 • Przedstawienie kluczowych technologii wspierających i ich znaczenia dla transformacji cyfrowej – KETs – Jordan Mężyk, Łukasiewicz-ITEE
 • Wskazówki dotyczące wsparcia biznesowego i możliwości finansowania innowacji – Business support services Katarzyna Barnaś, FundingBox
 • Znaczenie ciągłego rozwoju i edukacji w obszarze nowych technologii Krzysztof Mieszkowski, Cezamat, Politechnika Warszawska

Kilka słów o naszych ekspertach:

Krzysztof Lipiec – Dyrektor Departamentu Komercjalizacji w Łukasiewicz – PIAP. Jest inicjatorem i liderem europejskich projektów wspierających rozwój firm w oparciu o innowacje technologiczne, zwłaszcza w obszarze systemów cyberfizycznych. Reprezentuje wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT-Manufacturing w Polsce. Na zlecenie Komisji Europejskiej uczestniczył w opracowaniu i odpowiadałem za wdrożenie w Polsce metody ADMA służącej do strategicznego planowania rozwoju firm produkcyjnych. Nadzoruje prace Branżowego Punktu Kontaktowego Horyzontu Europa dla przemysłu 4.0.
Jacek Staszewski – z IDEAS NCBR związany od lipca 2021 roku, gdzie pełni rolę Dyrektora Działu komercjalizacji i zarządzania projektami. Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze TELKO gdzie odpowiadał za obszary zarządzania finansami oraz strategii i rozwoju m.in. w takich firmach jak TEL-ENERGO, EXATEL czy MEDIATEL. W latach 2017- 2020 jako Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGNiG TERMIKA, kształtował program modernizacji i rozwoju jednostek wytwórczych w Warszawie i Pruszkowie oraz realizował program akwizycyjny w Polsce.

Jordan Mężyk – absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej, w roku 2010 uzyskał stopień doktora na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, w latach 2002 – 2007 nauczyciel akademicki AGH w Krakowie oraz WSH w Kielcach, obecnie pracownik naukowy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu i wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z technologiami cyfrowymi, programowaniem, akustyką, diagnostyką techniczną i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W ramach pracy zawodowej zajmuje się głównie robotyką przemysłową, układami sterowania i napędowymi, rozwojem urządzeń mechatronicznych dla zastosowań przemysłowych, w tym systemami automatycznej kontroli jakości z wykorzystaniem metod optoelektronicznych i termowizyjnych oraz rozwojem aparatury badawczo-pomiarowej na potrzeby nauki i przemysłu.

Katarzyna Barnaś – starszy kierownik projektów w dziale Ekosystemu i Usług w firmie FundingBox. Łączy sektor doradztwa biznesowego z siecią europejskich ośrodków innowacji cyfrowych. Magister Politechniki Wrocławskiej, specjalność Systemy Zarządzania Finansami. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie opiera na kompleksowych grantach doradczych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, zarządzaniu projektami akceleracyjnymi i finansowaniem kaskadowym oraz współtworząc ekosystem Digital Innovation Hubs w Polsce i poza nią.

Krzysztof Mieszkowski – pracownik Łukasiewicz-PIAP oraz Politechniki Warszawskiej, posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych na granty w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych oraz kierowania projektami przyjętymi do realizacji przez instytucje finansujące. W Mazovia EDIH koordynuje prace związane ze świadczeniem usług. Doradza również w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach jako ekspert. Był zaangażowany w przygotowanie narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej, wirtualne szkolenia i doradztwo w zakresie zastosowania technologii cyfrowych. Ponadto przygotowywał materiały do Elektronicznej Platformy Przemysłu 4.0, która została opracowana na Politechnice Warszawskiej.

25.04.24 AKTUALIZACJA

Link do szkolenia

REJESTRACJA NA SZKOLENIE:
  Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.
  Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  - oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  - umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
  W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27".