SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

Wyzwania cyberbezpieczeństwa

20 czerwca 2023, godz. 9:30
Warszawa, Hotel Marriott
7 godzin

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstaw bezpiecznego korzystania z internetu zarówno w pracy jak i prywatnie. Uczestnik w trakcie szkolenia nauczy się w jaki sposób rozpoznawać podstawowe ataki, próby wyłudzenia, jak poprawić swoje bezpieczeństwo oraz jakie narzędzia wspomagające ten cel można stosować. 

Podczas szkolenia, uczestnik dowie się:

 • Dlaczego bezpieczeństwo informacji i systemów jest istotne?
 • Jakie mogą być konsekwencje ataków?
 • Jakie są typy ataków i jak na nie reagować?
 • Jakie są metody rozpoznawania i obrony przed atakami?
 • Jak chronić swoje hasła i dane poufne?
 • Gdzie szukać informacji o lukach bezpieczeństwa?
 • Jak dobezpieczać swoje komputery i urządzenia mobilne?

W oparciu o rzeczywiste przykłady ataków i wyłudzeń z ostatnich miesięcy uczestnik opanuje podstawy bezpiecznego poruszania się w Internecie. Kurs online pozwoli na poznanie najczęstszych technik ochrony haseł i danych oraz unikania niebezpieczeństw w Internecie. To będzie solidną podstawą pod dalszy rozwój w obszarze cybersecurity.
  Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.
  Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  - oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  - umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
  W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27".