SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

ROBOTYKA MEDYCZNA

7 maja 2024, godz. 10:00
online
2h

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie prowadzone przez Piotra Falkowskiego, głównego specjalistę ds. robotyki rehabilitacyjnej w Instytucie Łukasiewicz-PIAP oraz doktoranta na Politechnice Warszawskiej.

Szkolenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych najnowszymi technologiami w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem robotyki rehabilitacyjnej.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie roli robotyki w nowoczesnej medycynie.

Dowiesz się, jak robotyka transformuje sektor medyczny, od diagnostyki po rehabilitację.

 • Odkrywanie innowacyjnych technologii.

Przedstawimy najnowsze osiągnięci w robotyce medycznej, które mogą zmienić przyszłość opieki zdrowotnej.

 • Analiza przypadków zastosowania robotów.

Zapoznasz się z realnymi przykładami wykorzystania robotów w medycynie, które ilustrują ich praktyczne korzyści i wyzwania.

Co zyskasz uczestnicząc w naszym szkoleniu?

 • Poznaj nowoczesne projekty badawcze i zobacz, jak mogą być zastosowane w praktyce medycznej. Nasze szkolenie oferuje dogłębne spojrzenie na przyszłość medycyny, dostarczając wiedzy, która wykracza poza teoretyczne podstawy i przenosi się do praktycznego zastosowania.
 • Odkryj, jak nowoczesne technologie, takie jak robotyka medyczna, rewolucjonizują opiekę zdrowotną. Nasze szkolenie wyjaśni, jak te narzędzia nie tylko poprawiają jakość opieki, ale także otwierają nowe ścieżki, ale także otwierają nowe ścieżki dla wszystkich zaangażowanych w tę branżę (od lekarzy po inżynierów).
 • Uczestnictwo w naszym szkoleniu to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również budowanie cennych relacji. Dajemy Ci możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami oraz liderami branży, co może przyczynić się do rozwoju Twojej kariery i otwarcia nowych możliwości biznesowych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do robotyki medycznej.
 2. Robotyka rehabilitacyjna – przyszłość leczenia.
 3. Case study – zastosowanie robotów w praktyce medycznej.

Udział w szkoleniu to inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych.

Szkolenie poprowadzi:

Piotr Falkowski – główny specjalista ds. robotyki rehabilitacyjnej w Instytucie Łukasiewicz-PIAP oraz doktorant wdrożeniowy na Politechnice Warszawskiej ze specjalnością w obszarze egzoszkieletów rehabilitacyjnych; obecnie kierownik trzech projektów w obszarze robotyki rehabilitacyjnej; nagrodzony m.in. James Dyson Award 2023.

Aktualizacja 13.05.2024.

Link do szkolenia.
  Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.
  Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  - oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  - umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
  W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27".