SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

Eksperymentowanie i studia wykonalności rozwiązań z zakresu mikroelektroniki i fotoniki we współpracy z uczelnią

21 maja 2024, godz. 10:00
online
2h

Opis szkolenia i jego cel:

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na interaktywne szkolenie skoncentrowane na współpracy z jednostkami naukowymi i uczelniami, towarzyszące procesowi przeprowadzania studiów wykonalności i wdrażania innowacji z zakresu fotoniki i mikroelektroniki.

Celem naszego szkolenia jest:

 • zapoznanie przedstawicieli firm z obszarami aplikacji rozwiązań wykorzystujących rozwiązania mikroelektroniczne i fotoniczne
 • zbudowanie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia innowacji opartych na mikroelektronice i fotonice
 • przedstawienie procesu współpracy przedsiębiorstwa z jednostką naukową bądź uczelnią
 • prezentacja success story na przykładzie firmy Artifactory

A co będziemy omawiać?

 • zastosowania fotoniki i mikroelektroniki
 • korzyści z wdrożenia rozwiązań zintegrowanych
 • rozwój produktów fotonicznych i mikroelektronicznych we współpracy z ośrodkami B+R i uczelniami
 • model „Fabless” – omówienie elementów cyklu współpracy od definicji potrzeby innowacji do wdrożenia produktu
 • success Story na przykładzie współpracy z firmą Artifactory

Korzyści dla uczestników:

Podczas tego webinaru zapoznasz się z modelem współpracy stosowanym przy wdrażaniu innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie produktów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i poziomie innowacyjności oraz działających w różnych obszarach rynku. Zdobyta wiedza pozwoli na zapoczątkowanie dialogu i przeprowadzenie studium wykonalności oraz w przyszłości ułatwi Ci komunikację na dalszych etapach współpracy.

Krótka informacja o prowadzącym:

Marcin Lelit – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku związany z Centrum Zaawansowanych Materiałów i technologii CEZAMAT, gdzie pracuje nad optymalizacją charakteryzacji i projektowaniem fotonicznych układów scalonych na platformie SiN, SOI oraz Ge-on-Si. Zorientowane produktowo badania realizuje we współpracy z partnerami przemysłowymi. Posiada doświadczenie w organizacji współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami akademickimi, przygotowaniu i koordynacji projektów, mentoringu start-upów.

Aktualizacja 23.05.2024

Link do szkolenia!
  Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.
  Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  - oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  - umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
  W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27".