Łukasiewicz – PIAP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP od ponad 50 lat oferuje polskim podmiotom i partnerom zagranicznym rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki, technik pomiarowych i druku 3D, a także technologii kosmicznych. Instytut powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

Zakres działalności

Robotyka mobilna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest producentem polskich robotów mobilnych do zastosowań C-IED i rozpoznania. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania m.in. dla Wojska, Policji, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i za granicą. Nasze roboty trafiają do 22 krajów na świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie antyterroryzm.com

Automatyzacja zakładów produkcyjnych

Instytut zajmuje się również automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych oraz fabryk. Specjalizujemy się w budowie aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem robotów, dostarczając kompleksowe i innowacyjne rozwiązania. Opracowujemy i wdrażamy w różnych gałęziach przemysłu nowe technologie, systemy automatyki, urządzenia produkcyjne i specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Mamy szerokie doświadczenie w uruchamianiu oraz modernizacji istniejących linii. Wszystkie zrobotyzowane stanowiska – standardowe, jak badawczo-naukowe – są projektowane przy użyciu profesjonalnych narzędzi inżynierskich. Nasze działania koncentrują się m.in. w takich obszarach, jak zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, stanowiska paletyzacyjne oraz pick & place, stanowiska kontrolno-pomiarowe oraz zrobotyzowane stanowiska do obsługi maszyn. Oferujemy również szkolenia, audyty technologiczne i serwis. Więcej informacji można znaleźć na stronie przemysl.piap.pl.

Druk 3D i technologie kosmiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP opracowuje rozwiązania z zakresu druku 3D dla przemysłu i innych branż. Zajmujemy się realizacją zleceń na każdym z etapów powstania produktu – od modelowania koncepcyjnego, poprzez wytwarzanie dokumentacji CAD, przygotowanie modeli komputerowych pod wydruk, aż po wytwarzanie z zastosowaniem zaawansowanych centrów wytwórczych pracujących w technologiach druku 3D. Realizujemy produkcję nie tylko z wykorzystaniem parku maszyn wytwórczych pracujących w technologiach wytwarzania przyrostowego, ale również maszyn CNC. Prowadzimy badania w zakresie produkcji części maszyn z wykorzystaniem druku 3D oraz form przeznaczonych do odlewów i odlewów chemoutwardzalnych. Oprócz realizacji nietypowych zleceń dla przemysłu oferujemy również konsultacje i szkolenia w zakresie wytwarzania przyrostowego, doboru maszyn i technologii. Ponadto angażujemy się w projekty związane z opracowywaniem nowoczesnych technologii kosmicznych przy wykorzystaniu metod numerycznych oraz technologii przyrostowych. Pracujemy nad rozwojem badań kosmicznych poprzez wymianę kadry naukowej, badawczej, inżynieryjno-technicznej i studentów z partnerami zagranicznymi, a także organizację specjalistycznych warsztatów i konferencji.

B & R 

Realizujemy prace badawcze, badawczo-rozwojowe oraz projektowo-konstrukcyjne. Bogate zaplecze badawcze i techniczne jest zgrupowane w specjalistycznych laboratoriach instytutu, z których wiele ma charakter unikatowy w skali kraju i jest wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji. W ramach działań z zakresu B&R oferujemy dostęp do specjalistycznych zespołów badawczych, infrastruktury laboratoryjnej i sieci współpracujących instytucji naukowych. Zapewniamy też wszechstronne doradztwo w procesie opracowywania ścieżki badań i wdrożenia oraz konceptualizacji projektu, jak również wsparcie w procesie pozyskiwania, kontraktowania i rozliczania środków publicznych.

Transfer technologii i działalność wydawnicza 

Działamy aktywnie na rzecz transferu technologii i promocji robotyki. Organizujemy Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON oraz międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną AUTOMATION. Jesteśmy też wydawcą kwartalników naukowych PAR i JAMRIS oraz miesięcznika branżowego Automatyka i serwisu AutomatykaOnline.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronach automaticon.plautomation.piap.plpar.plwww.jamris.org i automatykaonline.pl.

Kompetencje