Łukasiewicz – ITEE

Misja

Naszą misją jest dostarczanie nowych, innowacyjnych, rozwiązań dla sektora gospodarki i jednostek naukowych w zakresie zaawansowanych urządzeń, aparatury badawczej, systemów technicznych i technologii, wspierających zrównoważony rozwój i sprostanie w tym zakresie globalnej konkurencji, a także opracowywanie modelowych mechanizmów i struktur transformacji wiedzy, umożliwiających zdecydowane podwyższenie skuteczności i efektywności transferu zaawansowanych technologii do zastosowań w gospodarczych.

Wizja

Instytut jest czołową, europejską jednostką badawczą, opracowującą unikalne systemy i technologie, zaawansowaną aparaturę badawczą i urządzenia w obszarze związanym z technicznymi uwarunkowaniami zrównoważonego rozwoju na potrzeby jednostek naukowych i przemysłu, w tym szczególnie przedsiębiorstw sektora MŚP.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) od 35 lat kreuje innowacyjne rozwiązania w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego, GOZ, kształcenia kadr oraz transferu technologii do przemysłu. Orientacja na aktualne priorytety badawcze umożliwiła podejmowanie i rozwiązywanie zagadnień nowatorskich naukowo oraz efektywnych ekonomicznie i społecznie.

Kompetencje