IDEAS NCBR

Misja

Tworzymy innowacyjne rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji. Integrujemy projekty naukowe z praktycznym zastosowaniem tej technologii w biznesie. Kształcimy nowe pokolenie naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację.

Wizja

Chcemy stworzyć największy w Polsce ośrodek innowacyjnych badań w obszarze sztucznej inteligencji, który będzie platformą łączącą środowisko biznesowe oraz akademickie, a także miejscem kształcenia najlepszych specjalistów w dziedzinie AI. Chcemy, żeby opracowane przez nas algorytmy i rozwiązania technologiczne znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki oraz miały pozytywny wpływ na społeczeństwo.

_

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Integralną częścią działalności IDEAS NCBR jest współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowymi, która ma na celu zapewnienie atrakcyjnych warunków do prac badawczych prowadzonych przez młodych naukowców w formie stypendialno-mentoringowej na czas trwania projektów.

Kompetencje