Politechnika Warszawska

Misja

Politechnika Warszawska jest uczelnią, która od lat kształci kolejne pokolenia inżynierów i nie tylko inżynierów oraz prowadzi ważne badania, głównie z obszaru nauk technicznych.

Na Politechnice realizowane są setki projektów krajowych i międzynarodowych. Co roku powstaje po kilka tysięcy publikacji i przybywa po kilkadziesiąt nowych patentów. Politechnika Warszawska to prawdziwa mozaika tematów, pomysłów, spraw. Ponad 22 tysiące studentów, około tysiąc doktorantów i ponad 5 tysięcy pracowników każdego dnia pracuje, by ten jeden uczelniany organizm działał na jak najwyższych obrotach, i to bez zadyszki.

Wizja

Politechnika Warszawska przyszłości to uznana i rozpoznawalna techniczna uczelnia badawcza, będąca atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, prowadząca badania naukowe i kształcenie na światowym poziomie. Uczestniczy w kształtowaniu trendów rozwoju technologii, dostarcza wiedzę i rozwiązania dla krajowego i światowego przemysłu. W poczuciu społecznej odpowiedzialności uczestniczy w poszukiwaniu rozwiązań związanych z globalnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Tworzy kompetentne, twórcze i odpowiedzialne społecznie kadry dla nauki i przemysłu przyszłości. Politechnika Warszawska w 2030 r. to sprawnie zarządzane europejskie centrum badań i kształcenia, doceniające i inwestujące w ludzi tworzących społeczność akademicką.

Kompetencje