CEZAMAT

Misja

Utworzenie interdyscyplinarnej platformy w zakresie badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami, która poprzez integrację środowiska naukowego umożliwi podmiotom badawczym i gospodarczym prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. Wdrażanie uzyskanych w wyniku badań nowoczesnych technologii i upowszechnianie ich w społeczeństwie.

Wizja

CEZAMAT – innowacyjne centrum badawcze inspirujące do prowadzania badań nad zaawansowanymi materiałami i technologiami, które przyniosą przełom w polskiej nauce, zapewniając konkurencyjność Polski i Europy w obszarze wysokich technologii na arenie międzynarodowej.

_

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Laboratoria Centrum prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski.

Kompetencje