Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Misja

Cierpliwy inwestor – fundusz z misją, który kieruje się polityką odpowiedzialnego rozwoju (Lokalność, Determinacja, Propaństwowość).

Wizja

Stać się punktem odniesienia w Polsce w 3 perspektywicznych, strategicznych dla gospodarki obszarach przemysłu – gospodarka wodorowa i morska energetyka wiatrowa, finansowanie inwestycji przemysłowych, parki przemysłowe i SSE.

_

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności i zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa. Podstawowe obszary działania Agencji to zarządzanie majątkiem – sprawowanie nadzoru i zwiększanie wartości majątku; restrukturyzacja – wsparcie w opracowywaniu planu restrukturyzacji i finansowanie procesu restrukturyzacji; usługi finansowe dla przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji, działalności rozwojowej i kapitału obrotowego; obsługa inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – tworzenie optymalnych warunków do lokowania inwestycji polskich i zagranicznych firm; wspieranie rozwoju wybranych branż ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – prowadzenie programów dedykowanych dla sektora technologii kosmicznych oraz sektora gamingowego; udział w realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – udzielanie grantów na zakup wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Kompetencje