Mazovia EDIH pozyskała 12 mln zł i uruchamia ponad 380 darmowych usług wspierających cyfryzację MŚP w Polsce!

Przede wszystkim MŚP:

 1. uzyska pomoc w adaptacji technologii cyfrowych – Mazovia EDIH wspiera firmy w zastosowaniu najnowszych cyfrowych rozwiązań, co ma wpływ na efektywność przedsiębiorstwa, głównie w wymiarze jego działalności operacyjnej,
 2. dzięki usłudze „test – before – invest” – otrzyma możliwość testowania i weryfikacji pomysłów lub projektów przed ich pełnym wdrożeniem, co pozwala na zdobycie informacji i danych niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, minimalizując ryzyko straty czasu, zasobów i środków finansowych,
 3. zyskuje na edukacji pracowników w dziedzinie cyfrowych technologii – Mazovia EDIH dostarcza szkolenia, które zwiększają kwalifikacje personelu w obszarze nowych technologii, co może  polepszyć produktywność, operacyjność personelu a także przełożyć się na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa,
 4. dostęp do Community Platform Mazovia EDIH, gdzie budowany jest ekosystem wiedzy o technologiach i usługach  z obszaru transformacji cyfrowych. Znajdziesz tam bazę przedsiębiorców poszukujących rozwiązań w zakresie digitalizaji, usługi i ekspertów Mazovia EDIH, a także bazę przedsiębiorców oferujących usługi i technologie z tej dziedziny.
 5. jest zachęcany do ciągłego ulepszania praktyk biznesowych i technologicznych, co jest kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynku.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Lider),
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • IDEAS NCBR sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • FundingBox Accelerator sp. z o.o. ,
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Usługi skierowane są do:

 • Mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą
  w Polsce;
 • Przedsiębiorstw, których poziom dojrzałości cyfrowej potwierdza potrzebę korzystania z usług transformacji cyfrowej;
 • Przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis (limit tej pomocy nie został przekroczony).
Udostępnij ten artykuł