Konferencja inauguracyjna 12 czerwca 2024 r.

Inauguracja Mazovia EDIH

W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, 12 czerwca 2024 roku, w trakcie konferencji “Oferta ekosystemu Mazowsza dla wspierania cyfryzacji MŚP”, Krzysztof Lipiec – koordynator projektu Mazovia EDIH i przedstawiciel lidera, ogłosił rozpoczęcie naboru do świadczenia usług w ramach wsparcia transformacji cyfrowej.

Spotkanie otworzył dyrektor CEZAMATu Mariusz Wielec. Witając gości podkreślił rolę cyfryzacji
w rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Krzysztof Lipiec prezentując projekt Mazovia EDIH objaśnił ideę hubów innowacji cyfrowych oraz rolę przedmiotowego konsorcjum. Zaprezentował partnerów oraz zakres świadczonych usług. Podkreślał specyfikę i korzyści projektu. Nakreślił również sposób aplikowania oraz zakres niezbędnych dokumentów.

Gość honorowy Aleksandra Szwed, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiła Ekosystem Mazowsza dla transformacji cyfrowej MŚP. Podkreśliła rozwój ekosystemu gospodarczego w strategiach regionalnych oraz wskazała wsparcia w ramach mazowieckich programów europejskich. Wsparcie to obejmuje przedsiębiorczość młodzieży, rozwój działalności startupowej oraz klastrów i instytucji otoczenia biznesu jako animatorów rozwoju gospodarczego.

W ramach wydarzenia odbył się pierwszy Warsztat Innowacji Cyfrowych, współorganizowany przez IZTECH i prowadzony przez Zygmunta Krasińskiego, Prezesa IZTECH. Tematyka obejmowała mikroelektronikę i fotonikę. Dr inż. Mateusz Słowikowski przedstawił ofertę CEZAMAT, dr Filip Budny
z firmy Magly możliwości wykorzystania mikroelektroniki w projektach cyfryzacyjnych.

Warsztat podsumowany został panelem dyskusyjnym, w trakcie którego podkreślono wzmacnianie kompetencji jako kluczowe działanie dla partnerów Mazovia EDIH, rolę opiekunów klienta w projekcie, potrzebę kontynuacji realizowanych działań. Omówiono zalety działań „test-before-invest” dla przedsiębiorców oraz czynniki niezbędne dla rozwoju startupów. Wskazano również na kluczowe znaczenie pozyskania finansowania i sprawnego przebiegu kolejnych rund kapitałowych.

W drugiej części wydarzenia przedstawiciel CEZAMAT Michał Bonin przedstawił Platformę Startową – Centralny Akcelerator Innowacji Mazovian StartUpolis, której celem jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Dr inż Piotr Wiśniewski przedstawił projekt Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych INFRACHIP, czyli zintegrowaną, rozproszoną infrastrukturę badawczą jako szerszą europejską platformę na rzecz zrównoważonego rozwoju półprzewodnikowych układów scalonych nowej generacji.

Ostatnim, dla wielu najciekawszym bo praktycznym, punktem programu było zwiedzanie laboratoriów CEZAMATu przeprowadzone przez Aleksandrę Mościcką-Studzińską – zastępcę Dyrektora.

Udostępnij ten artykuł