12 czerwca otwieramy nabór zgłoszeń na usługi Mazovia EDIH!

Usługi skierowane są do:

  • Mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą
    w Polsce;
  • Przedsiębiorstw, których poziom dojrzałości cyfrowej potwierdza potrzebę korzystania z usług transformacji cyfrowej;
  • Przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis (limit tej pomocy nie został przekroczony).
  • Rozwój umiejętności technologicznych w swojej firmie – wzmocnienie kompetencji załogi;
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z wdrażaniem rozwiązań cyfrowych dzięki usłudze testowania przed inwestycją;
  • Skrócenie czasu poszukiwania źródeł finansowania transformacji cyfrowej;
  • Zwiększona wiedza na temat korzystania z technologii cyfrowych;
  • Szybki i łatwy dostęp do bazy danych dostawców usług opartych na KET&ADT za pośrednictwem Community Platform Mazovia EDIH
Udostępnij ten artykuł