SZKOLENIE MAZOVIA EDIH

Projektowanie usług skupionych na użytkownikach

5 lipca 2023, godz. 9:00
online
5 godzin

Sesja szkoleniowa dostarczy wytycznych dla EDIH (Europejskie Innowacyjne Centrum Cyfrowe) dotyczących projektowania usług skupionych na użytkownikach.

Skuteczne projektowanie usług stanowi klucz do sukcesu EDIH. Projektowanie usług skupionych na użytkownikach to proces, którego EDIH może użyć, aby sprostać lokalnym potrzebom wsparcia transformacji cyfrowej.

Dwa główne cele tego kursu szkoleniowego to:

Poprawa jakości usług EDIH poprzez dostosowanie strategii i wdrożenia EDIH do wymagań klientów; Inspiracja uczestników, poprzez przedstawienie procesu, którym kierował się EDIH przy projektowaniu i wdrożeniu konkretnej usługi. Wszystkie materiały wsparcia, w tym nagranie wideo i slajdy prezentacji, są dostępne dla zarejestrowanych uczestników na platformie e-learningowej.